Skip to content
ส่งฟรี | LINE:@pibbie | 093-242-4269

Fasteners | Supports

Shock Doctor Gel Max |
Shock Doctor Gel Max | ฟันยางกีฬา รุ่นป้องกันสูง - MCDAVID
Shock Doctor Gel Max | 799 ฿
Shock Doctor SuperFit All Sport | Sport mouthguard, thin model, comfortable, easy to breathe
Shock Doctor SuperFit All Sport | ฟันยางกีฬา รุ่นบางสบายหายใจง่าย - MCDAVID
Shock Doctor SuperFit All Sport | Sport mouthguard, thin model, comfortable, easy to breathe 1,499 ฿
Shock Doctor Pro | Basic Sports Mouth Guard
Shock Doctor Pro | ฟันยางกีฬา รุ่นเบสิค - MCDAVID
Shock Doctor Pro | Basic Sports Mouth Guard 599 ฿
Shock Doctor Gel Max Power |
Shock Doctor Gel Max Power | ฟันยางกีฬา รุ่นป้องกันสูงสุด - MCDAVID
Shock Doctor Gel Max Power | 1,099 ฿

*อุปกรณ์ซัพพอร์ตส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (support) เพื่อการออกกําลังกาย การเดินทาง การท่องเที่ยว
*อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทดแทนการรักษาโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อการวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บ (Not a substitute for medical care. Always consult a doctor for injury diagnosis and treatment)