Skip to content
ส่งฟรี | LINE:@pibbie | 093-242-4269

Fasteners | Supports

McDavid 489 | tennis elbow strap
McDavid 489 | สายรัด tennis elbow - MCDAVID
McDavid 489 | tennis elbow strap 950 ฿
McDavid 485 | with strap
McDavid 485 | มีสายรัด - MCDAVID
McDavid 485 | with strap 850 ฿
McDavid 5130 | All Day Sponge Gel |
McDavid 5130 | มีเจลฟองน้ำใส่ได้ตลอดทั้งวัน - MCDAVID
McDavid 5130 | All Day Sponge Gel | 1,350 ฿
481 | โค้งกระชับสรีระ ทนไม่ยืด
481 | โค้งกระชับสรีระ ทนไม่ยืด
481 | โค้งกระชับสรีระ ทนไม่ยืด 599 ฿
McDavid 512 | All Day Wear
McDavid 512 | ใส่ได้ตลอดทั้งวัน - MCDAVID
McDavid 512 | All Day Wear 499 ฿

*อุปกรณ์ซัพพอร์ตส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (support) เพื่อการออกกําลังกาย การเดินทาง การท่องเที่ยว
*อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทดแทนการรักษาโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อการวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บ (Not a substitute for medical care. Always consult a doctor for injury diagnosis and treatment)