Skip to content
ส่งฟรี | LINE:@pibbie | 093-242-4269

Fasteners | Supports

McDavid 491 | Back Support Belt help lose weight
McDavid 491 | เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยลดน้ำหนัก - MCDAVID
McDavid 491 | Back Support Belt help lose weight 1,350 ฿

*อุปกรณ์ซัพพอร์ตส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (support) เพื่อการออกกําลังกาย การเดินทาง การท่องเที่ยว
*อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทดแทนการรักษาโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อการวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บ (Not a substitute for medical care. Always consult a doctor for injury diagnosis and treatment)